foto nijensleek

Welkom op de website van Dorpsbelang Nijensleek

Dorpsbelangen Nijensleek is er vóór én namens de inwoners van Nijensleek

Wij maken ons sterk voor het behartigen van de belangen van de inwoners, het vergroten van de saamhorigheid onder de bewoners van ons dorp en het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

Wij trachten dit te bereiken door:

  • Een onafhankelijk, transparant en toegankelijk klankbord te zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied;

  • De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid te vergroten door het (laten) organiseren van activiteiten voor jong en oud;
  • Het behartigen van de belangen en een verbindende factor te zijn voor de inwoners van ons dorp met provincie, gemeente en overige instanties, organisaties en verenigingen;
  • Inwoners te informeren over ontwikkelingen die hun aangaan;

Op deze website treft u informatie aan over activiteiten van Dorpsbelang Nijensleek,  samenstelling van het bestuur en over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de inwoners van Nijensleek en het buitengebied. Tevens geeft de website informatie over activiteiten van verschillende verenigingen en wetenswaardige informatie over Nijensleek en directe omgeving.

Wij nodigen jullie graag uit om mee te denken over het verbeteren van de leefbaarheid in en direct rondom Nijensleek.

Heb je suggesties? Geef deze dan door via infonijensleek@gmail 

Actueel nieuws

De nieuwsbrief 1-2019 onder de tab ‘Nieuwsbrief

 

 

 

Door de Gemeente Westerveld is op de hoek Hoofdweg/Moesberger Erven in Nijensleek een ondergrondse container geplaatst.  Vanaf begin 2019 wordt de grijze container (restafval) eenmaal in de 8 weken geleegd. Indien de grijze container vroegtijdig vol raakt, dan kan men kosteloos zakken met restafval storten in de ondergrondse container. De ondergrondse container kan worden geopend met het pasje van het afvalbrengstation Havelte.