Dorpsactiviteiten

landschap

Diverse clubs organiseren activiteiten voor de bewoners van Nijensleek. Wij willen u graag op de hoogte houden van de geplande bijeenkomsten en evenementen in en rondom Nijensleek. De bij ons bekende activiteiten zijn opgenomen in de onderstaande agenda voor 2021.

De volgende activiteiten staan op de agenda:

                      

DORPSACTIVITEITEN

Agenda 2021

foto 't werkt

 

Schoner Nijensleek

Wie ergert zich niet aan het zwerfafval langs onze straten?  Wij in elk geval en zijn daarom met het verzamelen van zwerfafval aan de Schoolweg begonnen. Inmiddels gaan we langs meerdere straten eens in de twee a drie weken. 

Wij willen graag het hele dorp Nijensleek met het buitengebied doen. Daarom is het zeer wenselijk dat we een grotere groep hebben die onderling zelf bepaalt wanneer je een rondje maakt.

Bij Kees van Hasselaar, Schoolweg 3, zijn de hulpmiddelen geplaatst die de gemeente beschikbaar stelt. Als we het dorp en omgeving schoon houden worden we daarvoor door de gemeente gewaardeerd met een bijdrage die we mogen besteden in het kader van de duurzamere, natuurlijker openbare ruimte (bermen e.d.).

Wil je meewerken of heb je een idee hoe we de waardering kunnen inzetten?

Neem contact op met Herma Mulder of Kees van Hasselaar (Schoolweg 11 of 3).

 

 

 
Zwerfvuil in Nijensleek

Nijensleek, 6 september 2019

Sinds februari 2018 raapt de kerngroep Nijensleek Schoon zwerfvuil van de Schoolweg. In de loop van dat jaar kwamen er twee medelopers bij.

Inmiddels lopen of fietsen wij vrijwel het hele dorp Nijensleek en buitengebied.

Het zwerfvuil is zeer divers, maar blikjes drinken, met en zonder alcohol, en fastfood verpakkingen komen wel veelvuldig voor.

In de ruim ander halfjaar dat we bezig zijn hebben we helaas ook vijf illegale stortingen meegemaakt. Na melding wordt door de gemeente een en ander snel opgeruimd. Zij halen ook regelmatig het zwerfvuil op.

De gemeente heeft ons voorzien van grijpers, signaalkleding, handschoenen, zakken en ringen om de zakken open te houden. Binnenkort is er een evaluatie van alle werkgroepen uit de gemeente die zwerfvuil verzamelen.

Wij verwachten een bijdrage van de gemeente voor deze werkzaamheden. Wij zijn aan het nadenken over een duurzame besteding. Een activiteit/voorziening die voor (bijna) alle inwoners van Nijensleek en buitengebied interessant is.

Een van de ideeën is voor bijen en vlinders rijke bermen creëren.

Heeft u een idee? Laat het aan dorpsbelang weten of Herma of Kees. Wij horen ook graag wie er met ons mee wil werken aan een Schoon Nijensleek. Contacten rechtstreeks of via Dorpsbelang, infonijensleek@gmail.com