nieuws

naambord nijensleek

NIEUWS

 

Nieuw bestuur Dorpsbelang Nijensleek

Dorpsbelang Nijensleek heeft een nieuw bestuur! Marco Steenbergen, Jenny van Hasselaar, Connie Idserda, Jolanda Bergsma en Hans Kroesen vormen sinds begin december het bestuur van Dorpsbelang Nijensleek. Een van de eerste aandachtspunten wordt het aanpassen van de rechtsvorm: van Stichting naar Vereniging; een verandering om de betrokkenheid onder de dorpsbewoners te verhogen en de transparantie naar de leden/bewoners te vergroten.

Inmiddels is ook een stimuleringsbijdrage toegekend aan een aantal ‘kleine initiatieven’. Er zijn een flink aantal mooie ideeën door de bewoners ingediend. Er zijn bedragen toegekend voor: het jaarlijkse onderhoud van de twee in Nijensleek aanwezige AED’s; het bouwen van een aantal mezenkasten (zoadat mezen kunnen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups) en tenslotte is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het idee om een Nijensleker ‘ommetje’ te realiseren.

Met de medewerking van gedreven bewoners van Nijensleek, zullen deze en andere initiatieven in de komende periode uitgevoerd worden.

 

 

 

Ingediende ideeen voor besteding subsidie ‘kleine initiatieven’

  1. Aanleg speelplein voor kinderen bij CBS de Bron.
  2. Op een aantal plekken in het dorp nog een aantal hardhouten bankjes of picknicktafels op leuke plekjes in het dorp (rustplaats voor fietsers of wandelaars)
  3. Informatie borden met tekst en oude foto’s van karakteristieke huizen/ bedrijfspanden in het dorp ( in de trend zoals bij de maatschappij van Weldadigheid).
  4. Een zgn. landlopersppad door singels, weilanden , bos en boswallen zodat er een aaneengesloten (ring) tussen verschillende (natuur) gebieden. Tussen De Eese , De Aa en het sterrenbos. Nu kan je geen route lopen door Nijensleek  onverhard.
  5. Kleine dagcamping bv bij de Aa.
  6. Hardhouten, in een landelijk landschap passende richtingaanwijzers naar een bezienswaardigheid,bos, plaats et cetera tbv wandelaars en fietsers.
  7. Openbaar elektrische  fietsen oplaadpunt.
  8. Informatie bord bij ingang dorp met hierop ouderdom dorp, type dorp, et cetera.
  9. Tot exploitatie brengen van het zandwingat Hellinga tot recreatief gebied zoals het blauwe meer.
  10. Maken van (ca 100) mezenkasten (bestrijden eikenprocessierups). Zelfwerkzaamheid van bewoners. Bijdrage gevraagd voor aanschaf materiaal.
  11. Ontwikkelen van ‘Nijensleker Ommetje’. Inclusief bewegwijzering.
  12. Pad langs de Dwarsweg over/langs (boeren-) erven.
  13. Het terugbrengen in het landschap van het kerkje/de zondagsschool op Dwarsweg 17 Nijensleek. Bijvoorbeeld door een impressie te maken in cortenstaal.

 

Uitnodiging voor alle bewoners van Nijensleek eo

Voor 2019 is door de gemeente Westerveld  €1500 beschikbaar gesteld voor zogenaamde “Kleine Initiatieven”

Iedereen met een idee over hoe we Nijensleek en omgeving mooier, beter, leefbaarder kunnen maken, wordt van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken.

Plannen/ideeën kunnen vὸὸr 1 november aanstaande worden ingediend bij de secretaris van Dorpsbelang Nijensleek.  Dit kan schriftelijk of per e-mail: in de bus bij Jenny van Hasselaar op Schoolweg  3,  8383 ELNijensleek , mailadres: infonijensleek@gmail.com

Alle ingediende ideeën worden gepubliceerd op de website. Het  bestuur van de Stichting beslist op 10 november a.s. welke plannen in aanmerking komen en hoe het geld wordt verdeeld en zal dit ook op de website van Dorpsbelang Nijensleek  (www.dorpsbelangnijensleek.nl) publiceren.

 

 

Verslag   ‘Koloniecafé’ d.d. 29 oktober 2019.

Namens Dorpsbelang Nijensleek waren Jennie van Hasselaar en Hans Kroesen op 29 oktober jl aanwezig in het Huis van Weldadigheid bij het  ‘Koloniecafé’.

Gerrie Ebbeling, dag voorzitter, legde uit dat het doel van het Koloniecafé is om betrokken partijen te informeren over de voortgang van de projecten zoals die in het Kolonieplan zijn beschreven.

Peter Sluiter, directeur van Museum de Proefkolonie en gastheer heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat het museum sinds de opening in mei 15.000 bezoekers heeft ontvangen en dat dit gelijk is aan de prognose. De kinderziekte zijn voorbij. Het museum wordt op 31 oktober officieel geopend. Er is een nauwe samenwerking met het TIP. De initiele focus voor de marketing  ligt ondermeer op het verkrijgen van bezoekers via touringcarbedrijven. Een vertegenwoordiger van het museum zal op 31 oktober as hiervoor een beurs bezoeken.

Jacob Heitman geeft een toelichting op de stand van zaken rond het Kolonieplan.  HIj geeft aan wat er tot nu tor daadwerkelijk gerealiseerd is en wat er in het gebied in 2025 gerealiseerd zou moeten zijn. In de periode 2020 tot 2023 zal de aandacht met name uitgaan naar de speerpunten ‘Versterking vrijetijdseconomie met Huis van Weldadigheid als poort en centrum’ en ‘Het stimuleren, activeren van sociaal, duurzaam en innovatief ondernemersschap’.

Pitches van de projecttrekkers:

Ronald Visser (’t Kiemt) geeft aan dat de Vrijboerhoeve bij de rotonde wordt verbouwd tbv het huisvesten van ondernemers (start-ups) die actief zijn op het gebied van innovatieve groen & food projecten.

Annelies Meier (Bijencentrum ) vertelt dat er op het terrein van het oude museum De Koloniehof een kenniscentrum voor imkers komt. De museale koloniewoning wordt een dependance van het Kiemhuis waar demente ouderen een dagbesteding aangeboden wordt. Er zijn plannen voor attracties met betrekking tot bijen voor gezinnen. E.e.a. wacht op een wijziging bestemmingsplan. Er is nog geen zicht op een concrete openingsdatum.

Ruud Slot (Vitaliteitscampus) meldt dat het initiële plan om tienermoeders en ouderen te laten samenwonen op de tuinbouwschool is verlaten. Er wordt nu gezocht naar een verdienmodel waarin sprake is van een congrescentrum met hotelaccommodatie en een restaurant.

Bob Veldman (Stichting Weldadig Oord) vertelt dat de stichting ruim 3 jaar bestaat en dat het doel is om de leefbaarheid en meer meerdaagse overnachtingen in het gebied te realiseren. Er wordt ondermeer ingezet op het project Makker van een Akker.

Hilco Broekman (Bouwbedrijf Broekman) geeft aan dat van de 61 geplande ‘Koloniewoningen-van-de-toekomst’ er inmiddels 40 zijn gerealiseerd. Minne Wiersma, directeur van de MvW laat desgevraagd weten dat er vooralsnog niet meer nieuwe koloniewoningen gebouwd zullen worden om de balans tussen oud en nieuw niet te verstoren. De twee koloniewoningen die off-grid ontwikkeld worden, kunnen slechts 7 maanden off-grif functioneren omdat het nog onvoldoende mogelijk is om energie op te slaan.

Ingrid Mascini geeft een uitvoerige toelichting op de Marketing en communicatie activiteiten. Zij is bezig met het ontwikkelen van een Marketing en Communicatieplan voor het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid en is druk bezig om de financiële middelen hiervoor te organiseren. Op het gebied van marketing en communicatie zal nauw worden samengewerkt tussen de Maatschappij vna Weldadigheid, het museum De Proefkolonie en de Stichting Weldadig Oord.

Bernard Stikfort ( Gemeente Westerveld ) geeft aan wat de status is van het UNESCO dossier. 4 van de 7 kolonien zullen worden voorgedragen voor het verkrijgen van UNESCO Wereld Erfgoed status. In december wordt het dossier aangeboden bij de minister, in januari gaat het dossier naar Parijs en eind juni/begin juli 2020 volgt een beslissing.

 

 

Hartslag voor Nijensleek.

Hartslag voor Nijensleek is enkele jaren geleden opgericht en heeft tot doel de hartveiligheid in Nijensleek te vergroten.

In Nijensleek zijn 2 AED’s en we zorgen voor het jaarlijkse onderhoud en verzorgen de (herhalings)lessen voor hartreanimatie.

Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden maar gelukkig zijn heel veel inwoners van Nijensleek  donateur geworden van Hartslag voor Nijensleek en hebben toestemming gegeven jaarlijks een bedrag van minimaal € 2.50 te doneren door middel van automatische incasso.

In de maand september 2019 zal het toegezegde bedrag automatisch worden geïncasseerd.

Namens Hartslag voor Nijensleek

Marlies Kleinhoven

Lydia Haafkens

Helma Oostindie

Gré Kerssies

 

 

Glasvezel in Nijensleek

Zoals bekend wordt er momenteel gewerkt aan het aanleggen van glasvezel door ‘Westerveld op Glas’.  Om de drempel van de eenmalige kosten te verlagen biedt  ‘Westerveld op Glas’  nu ook de mogelijkheid van een maandelijks vastrechtabonnement.

Indien u zich nog niet heeft ingeschreven voor een glasvezelaansluiting, dan kan dat nog steeds. Kijk voor de condities voor aansluiting op de website van ‘Westerveld op Glas’.

Aangezien ‘Westerveld op Glas’ nu toch een maandelijks vastrechtabonnement aanbiedt, heeft het bestuur van Stichting Dorpscentrum Nijensleek e.o. besloten om de termijn voor het verkrijgen van een financiële bijdrage van € 200,00 per huishouden als tegemoetkoming in de kosten voor de aansluiting van glasvezel te verlengen tot 1 juni 2019.

Om in aanmerking te komen voor de bovengenoemde vergoeding dient u vóór 1 juli 2019 een bewijs van inschrijving bij ‘Westerveld op Glas’ in te dienen via infonijensleek@gmail.com. De aanvrager ontvangt de bijdrage van € 200 op het opgegeven bankrekeningnummer binnen 14 dagen na ontvangst van een kopie van de betaalde rekening voor de glasvezelaansluiting (zie de eerder gecommuniceerde ‘spelregels’).

 

 

 

 

Nieuws uit de kerk

De protestantse kerken van Nijensleek en Vledder werken heel veel samen. Sinds 2015 is ds. Marianne Gaastra predikant van beide kerken. Ook de kerkdiensten zijn steeds vaker gezamenlijk. Met ingang van 2019 is op de eerste zondag van de maand een gezamenlijke dienst in de Streekkerk van Nijensleek. De tweede zondag van de maand is gezamenlijk in de Dorpskerk van Vledder, de derde zondag van de maand is er in beide kerken dienst en de vierde zondag van de maand wordt weer gezamenlijk gehouden in de Dorpskerk in Vledder.

Aanvang van de kerkdiensten 10 uur.

Ook zijn er per jaar acht gezamenlijke diensten van de protestantse kerken en de R.K. Parochie van Wilhelminaoord – Frederiksoord. Het telefoonnr. van de predikant is: Marianne Gaastra, 06-2340 4616, email: mariannegaastra@gmail.com.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Gré Kerssies, tel.0521-382185, email: grekerssies@gmail.com

KERKDIENSTEN 

de kerkdiensten worden vermeld via https://www.kerknetvledder.nl/pagina/1660/kerkdiensten.html

                        

 

 

Hartslag voor Nijensleek

In Nijensleek zijn twee AED’s

Eén is in het bezit van – en hangt buiten bij  de serre van camping De Moesberg en kan ook gebruikt worden voor de inwoners van Nijensleek.

De andere hangt in de garage van Cees de Groot Bolluijt op Dwarsweg 8. Deze garage is voorzien van een automatische deur. Boven de garagedeur net onder de dakgoot zit een knop. Als je die indrukt gaat de deur open en kan je de AED uit de kast nemen. Om de AED aan de Dwarsweg uit de kast te halen, moet je met je vuist op de rode drukknop op de kast slaan, dan zakt de bodem naar beneden en kun je de AED eruit nemen.

We hebben in Nijensleek een aantal vrijwilligers die jaarlijks een herhalingsles hartreanimatie volgen, maar ook een aantal inwoners van Nijensleek volgen elders, bv via hun werk, de herhalingslessen. Het blijft zeer nuttig elk jaar weer een herhalingscursus te volgen. Even weer alle puntjes op de i zetten, en dat zijn er heel wat, want we beginnen om ‘s morgens om 9  uur en het is zo half twaalf.

Je zou denken dat bij de herhalingslessen hartreanimatie elk jaar hetzelfde wordt geoefend. Toch verandert er regelmatig iets. De nieuwste ontwikkeling is, dat wanneer je met je mobiele telefoon112 belt met de melding dat het om een reanimatie gaat, je je telefoon op “luidspreker”moet zetten en de meldkamer blijft je dan telefonisch begeleiden tijdens de reanimatie.

HartslagNu is een landelijk platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Het is gebleken dat sinds HartslagNu functioneert steeds meer mensen een hartstilstand overleven met over het algemeen een goede kwaliteit van leven. We hebben in eerdere kwartaaltjes al eens  informatie gegeven over HartslagNu, maar dat is al weer een paar jaar geleden. En omdat de resultaten zo goed zijn willen we er graag nogmaals de aandacht op vestigen.

Via HartslagNu.nl kan je je als burgerhulpverlener aanmelden met je eigen 06 nummer. Bij een reanimatie melding stuurt de meldkamer direct 2 ambulances en roept via een sms of via de HartslagNu app op je telefoon een aantal burger hulpverleners op die dicht in de buurt wonen. Je krijgt dan een oproep om of een AED te halen en daarmee naar de reanimatie te gaan of je krijgt een oproep direct naar de reanimatie te gaan. Wanneer je op dat moment niet in buurt bent, hoeft je niets te doen.

Maar nu tegenwoordig zoveel mobieltjes locatie bepaling hebben kan het ook gebeuren dat je elders bent en een meldkamer jouw mobieltje traceert, dat je ook ook buiten je woonplaats een oproep kunt krijgen.

We hebben  een paar jaar geleden informatie gegeven over wat je moet doen wanneer je beslist niet gereanimeerd wilt worden. Ook dat herhalen we hierbij nog een keer:

Voor degenen die beslist niet gereanimeerd willen worden is het verstandig een niet-reanimeren penning te dragen, want als er sprake is van een reanimatie, en je draagt geen penning zullen de medewerkers van een ambulance altijd reanimeren. Ook al zeggen naaste familieleden dat deze persoon dit niet gewild zou hebben.

U kunt informatie over niet reanimeren vinden op internet: “niet reanimeren” of op de website van de NVVE (Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde). Bij de NVVE is ook de niet-reanimeren penning te bestellen. Helaas kan dit alleen wanneer je lid wordt van de NVVE. De penning moet voorzien zijn van een pasfoto en bevat de tekst: Reanimeer mij niet.

Namens Hartslag voor Nijensleek

Marlies Kleinhoven  – m.kleinhoven@home.nl   (tel. 383158)                                  

Gre Kerssies              – grekerssies@gmail.com (tel. 382185)

Helma Mulder           – helmulde@outlook.com (tel. 380000)

Lydia Haafkens         – l.haafkens@knmail.nl     (tel. 345956)